Angst

Angstbegrebet dækker over flere forskellige angstlidelser som socialangst, forskellige former for fobier, generaliseret angst, panikangst, sygdomsangst/helbredsangst og OCD.

For mange opleves angsten såvel svær at kontrollere som uforudsigelig, både ift hvornår den indtræder, og hvor voldsom den vil fremstå. Oplever man angst, er den mest naturlige reaktion, at man forsøger at undgå situationer, hvor man tror, angsten kan aktiveres. Nogle gange kan frygten for at blive angst (tanken herom) i sig selv aktivere angsten. Konsekvensen heraf bliver, at man forsøger at undgå flere og flere situationer, hvorved man i stigende grad bliver begrænset i at leve det liv, man gerne vil leve.