EMDR

Når man udsættes for et traume/en krise eller anden definerende hændelse, sker det, at hjernen ikke automatisk bearbejder og integrerer oplevelsen. I stedet vil oplevelsen ”fryse sig fast” i ubearbejdet form, hvilket gør, at kommer man ud for noget, der kan minde om hændelsen, vil hjernen reagere, som var den fortsat i alarmberedskab som under traumet.

EMDR står for ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Metoden er evidensbaseret og kan hjælpe med at reducere det ubehag, der kan forstyrre i dagligdagen, hvis der ligger ubehagelige oplevelser fra fortiden af større eller mindre karakter. EMDR  kan også være hjælpsomt til håndtering af angst og panikfølelser eller andre tilstande, som er forbundet med stærke følelser.

EMDR får ikke traumer til at forsvinde, men man oplever, at de vil fylde mindre.

For yderligere se www.emdr.dk