Livskriser

Kriser er en del af livet, som alle mennesker kommer ud for – og kriser er altid forbipasserende!

Livskriser er som regel mere eksistentielle vanskeligheder i overgangsfaser, hvor nye krav og roller opstår. Det kan omhandle identitet, formål, retning og mening med livet, hvor det at forholde sig til nye livsvilkår er nødvendigt.

I forskellige perioder i ens liv kan det være en hjælp at have en psykolog at dele svære tanker og følelser med. Familie og venner er i mange tilfælde en stor støtte, men ofte kan de have aktier i den konkrete problemstilling, hvor psykologen kan være en neurtral sparringspartner og være det, der skal til for at komme videre I livet.