Metode

Jeg er særligt inspireret af metoder indenfor kognitiv adfærdsterapi, herunder mindfulness og ACT.

ACT står for Acceptance & Commitment Therapy, placeres som 3. generations kognitiv adfærdsterapi og er en mindfulness baseret terapiform. I ACT er problemet ikke dine følelser og tanker, men det som dine følelser og tanker får dig til at gøre.
ACT har fokus på, at gør vi os alt for store bestræbelser på at kontrollere, hvad vi tænker og føler, vil det forhindre os i at leve det liv, vi grundlæggende gerne vil leve.

Et vigtigt element i ACT er at være villig til at ”være med det der er”, at acceptere tilstedeværelsen af både positive og negative tanker og følelser og samtidig have fokus på det, der virkelig har betydning, dvs. at handle aktivt i forhold til egne værdier og samtidig leve med, at der vil opstå følelser og tanker, som kan være ubehagelige. Resultatet er typisk en øget livskvalitet, bedre selvværd og øget robusthed.

Som mennesker spænder vi ofte ben for os selv, idet vi har tilbøjelighed til at gentage uhensigtsmæssige mønstre gang på gang. Her er kognitiv terapi/ACT en hjælpsom metode, som viser veldokumenteret effekt.

Jeg prioriterer deltagelse i efteruddannelse/kurser samt supervision med henblik på løbende faglig udvikling.