Metode

Jeg er særligt inspireret af metoder indenfor kognitiv adfærdsterapi, herunder mindfulness og ACT. I forhold til traumebearbejdning har jeg efteruddannet mig indenfor metoden EMDR (se nedenfor).

ACT står for Acceptance & Commitment Therapy, placeres som 3. generations kognitiv adfærdsterapi og er en mindfulness baseret terapiform. I ACT er problemet ikke dine følelser og tanker, men det som dine følelser og tanker får dig til at gøre.
ACT har fokus på, at gør vi os alt for store bestræbelser på at kontrollere, hvad vi tænker og føler, vil det forhindre os i at leve det liv, vi grundlæggende gerne vil leve.

Et vigtigt element i ACT er at være villig til at ”være med det der er”, at acceptere tilstedeværelsen af både positive og negative tanker og følelser og samtidig have fokus på det, der virkelig har betydning, dvs. at handle aktivt i forhold til egne værdier og samtidig leve med, at der vil opstå følelser og tanker, som kan være ubehagelige. Resultatet er typisk en øget livskvalitet, bedre selvværd og øget robusthed.

Som mennesker spænder vi ofte ben for os selv, idet vi har tilbøjelighed til at gentage uhensigtsmæssige mønstre gang på gang. Her er kognitiv terapi/ACT en hjælpsom metode, som viser veldokumenteret effekt.

Udover ovenstående er jeg også optaget af behandling af kriser/traumer. Jeg arbejder med EMDR, som står for ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Metoden kan hjælpe med at reducere det ubehag, som kan forstyrre i dagligdagen, hvis der ligger ubehagelige oplevelser fra fortiden.  Det kan være traumer af større eller mindre karakter, som er forbundet med stærke følelser.

Når man udsættes for et traume/en krise eller en definerende hændelse, sker det, at hjernen ikke automatisk bearbejder og integrerer oplevelsen. I stedet vil oplevelsen ”fryse sig fast” i ubearbejdet form, hvilket gør, at kommer man ud for noget, der kan minde og hændelsen, vil hjernen reagere, som var den i alarmberedskab, samme tilstand som under traumet.

Når man arbejder med EMDR, bearbejder man disse ”fastfrosne” hændelser ved hjælp af ”bilateral stimulering”, dvs bilateral stimulering af begge sider af hjernen ved øjenbevægelser fra side til side.  Metoden er evidensbaseret og anbefalet af WHO ift. traumebehandling. EMDR får ikke traumer til at forsvinde, men man oplever at de vil fylde mindre. Se endvidere www.emdr.dk

Jeg prioriterer deltagelse i efteruddannelse/kurser samt supervision med henblik på løbende faglig udvikling.