Praktisk

Individuel samtale

For egenbetalere:  950 kr. Samtaletid 50 min.

For henviste via sygesikringen: Egenbetalingen er 419,58 kr for forsamtale og 349,87 kr for efterfølgende samtaler. Samtaletid 45-50 min.

Samtale par
90 minutter / 1400 kr.

Individuel supervision
60 minutter / 1150 kr.

Gruppesupervision
Pris aftales

Undervisning og kursusforløb
Pris aftales

Du har altid mulighed for at indtale afbud på min telefonsvarer, ligesom du også er velkommen til at sende en e-mail.

Afbudsregler for selvbetalere: Afbud meldes senest dagen før inden kl.16.00. Afbud på mandage senest fredage inden kl.13.00. Ved for sent afbud betales kr. 500 uanset afbuddets årsag. Ved udeblivelse betales fuld pris. Ved bevilling, anvendes tiden ved for sent afbud.

Den offentlige sygesikring: Med henvisning fra egen læge skal afbud gives dagen før, senest kl.16.00. Ved afbud/ændringer senere end dette tidspunkt opkræves egenbetaling for aftalen. Ved gentagne udeblivelser/afbud opkræves to gange egenbetaling.

 

Skriftlige udtalelser takseres efter Dansk Psykolog Forenings vejledende priser.