Privatlivspolitik

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og er underlagt de fælles nordiske regler om etik og tavshedspligt. Opstår der situationer, der giver anledning til udtalt bekymring, vil tavshedspligten kunne brydes på baggrund af en orienteringspligt, dette er dog sjældent forekommende, og du vil altid blive orienteret herom inden. Herudover kan tavshedspligten brydes, hvis der er underskrevet en samtykkeerklæring til behandling af personoplysninger. Som enkeltmandsfirma er jeg den eneste, der har adgang til dine persondata.

Jævnfør EU´s Persondataforordning (GDPR) skal jeg orientere om, at persondata kan videregives ifm. afregning af behandling til sygeforsikringenen ”danmark”, andet forsikringsselskab eller psykolognetværk. Fælles vil være, at der er  indgået databehandleraftaler med samtlige, for at sikre fortrolig behandling af personfølsomme data.