Stress

Stress er en fysisk og psykisk tilstand, der kan opstå, hvis man gennem længere tid har stået over for store krav og udfordringer, som man ikke har oplevet at kunne håndtere. Oftest ses stress i forbindelse med arbejdslivet, men også sociale omvæltninger, arbejdsløshed, et krævende studie eller lignende kan forårsage stress.

Vi kan alle tåle stress i kortere perioder ad gangen, men hvis stress opleves gennem længere perioder, kan resultatet blive en belastningsreaktion.

Stress kan afhjælpes med samtaleterapi, og forskning viser, at kognitiv adfærdsterapi og Acceptance og Commitment therapy (ACT) har god effekt i relation hertil.

Jeg har 20 års erfaring med stress i relation til såvel arbejde som private forhold. Jeg tilbyder kognitiv behandling, supervision og forebyggelse af stress på individ-, gruppe- og virksomhedsniveau. På Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital, har jeg bl.a. udviklet og varetaget det nuværende stresshåndteringsprogram ”FLEXA”. Jeg varetager medarbejder samtaler og leder coaching i såvel privat som offentligt regi.