Lavt selvværd

Selvværd afspejler hvor meget en person accepterer, respekterer og holder af sig selv.

Hvis en person oplever lavt selvværd, vil det ofte komme til udtryk ved manglende tro på egne evner og muligheder i livet, og andres ønsker og meninger vil let komme til at dominere egne følelser og behov. Det kan hos nogle medføre angst (social angst), stress, depression og ensomhedsfølelse.

Lavt selvværd kan medføre høje krav til egen præstation, og nogle kan have svært ved at træffe valg og tage beslutninger, hvis der kan være risiko for, at man ikke kan gennemføre det, man har besluttet. Konsekvensen kan være en oplevelse af, at livet passerer forbi uden at man får fulgt egne ønsker og drømme.